Archive for 22 Temmuz 2013

Türkiye’de yapılacak çekim için Yurtdışındaki ajansa yapılacak ödemeler

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2602

16/08/2012

Konu: Türkiye’de yapılacak reklam çekimi için yurt dışındaki ajansa yapılacak ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu ajans tarafından, ABD tenis federasyonuna bağlı sporcunun Türkiye’ye reklam çekimi için gönderildiği belirtilerek yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır. Read more

Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2472

08/08/2012

Konu : Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, grup şirketlerinizden biri tarafından gerekli teminat gösterilip kredi alınarak, o krediyi aynı koşullarla, yatırım yapan başka bir grup şirketine kullandırmak istediğiniz belirtilerek kredi kullanması düşünülen şirketin grup şirket aracılığıyla kullanacağı krediye isabet eden kredi faizinin gider olarak yazıp yazamayacağı ve bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Örtülü Sermaye” başlıklı 12 nci maddesinin 1 numaralı bendinde; “Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. ” hükmü yer almakta olup, aynı maddenin (6-b) bendinde ise kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmaların örtülü sermaye sayılmayacağı hükmü yer almaktadır. Read more

Günde 7.5 saatten daha fazla çalışamayacak işyerleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT

VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

HAKKINDA YÖNETMELİK

(16.07.2013 tarih ve 28709 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM Read more

işyerlerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde,

b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,

c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,

ç) Balıkçı teknelerinde,

d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri,

b) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Read more

Daikin Klima Servisi

daikin-klima-servisi

 

Yaz aylarının kapımızı çalmasıyla birlikte kavurucu sıcaklarda beraberinde gelmiştir. İnsanlar bu sıcaklardan kurtulmak için ise birçok yöntem denemektedirler. Bu yöntemlerden en önemlisi ise klima ile serinlemedir. daikin klima servisimizin amacı ise siz serinlerken klimanızın sorunları ile ilgilenmektir. İnsanlar evlerinde ofislerinde klimayı artık tercih ederek almak yerine bir zorunluluk olarak almaya başladılar. Çünkü yaz aylarında sıcaklar gerçekten çekilmez ve dayanılmaz olmakla birlikte insanları çeşitli sıkıntılarla da karşı karşıya bırakabiliyor. Bir yaz ayında klimanızın bozulması ise bu sorunların tekrar gün yüzüne çıkartabilir.

Örneğin bir iş görüşmesi için müşterinizi ofisinize bekliyorsunuz ve ne aksilik ki o gün klimanız bozuldu. Müşteri size yoğunlaşamayacak ve sıcakta sizi dinlemek istemeyecektir. Yapılan bir araştırmaya göre ikili görüşmelerde dinleyici ortam müsait olduğunda karşıdakini iki kata kadar daha etkin dinleyebilir.

Burada klimanızın bozulması ise bir günlük bir olay değil periyodik bir olaydır. Yani siz klimanıza bakım yaptırmadığınız için o klima o gün arıza vermiştir ve onun yapılması için bir süre beklemek zorunda kalacaksınızdır. daikin klima servisimiz elemanlarımız ile irtibata geçerseniz klimanızı en kısa zamanda tamir edeceklerinden emin olabilirsiniz. daikin klima servisi olarak size önerimiz ise klimanızın bozulmasını beklemeden bakımını yaptırmanız olacaktır.

Çünkü klimanızın bozulmasını beklerseniz ve belirli aralıklarla klimanıza bakım yaptırmazsanız klimanızın ömrünü azaltmış olacaksınız. Aynı zamanda klimanız belirli aralıklarla bakım yapılmadıkça içindeki parçaları tozlanacaktır ve klimanın sıcak havayı içine çekmesi zorlaşacaktır. Buda klima için ekstra güç gerektireceğinden klima daha fazla elektrik kullanır ve bu da sizin faturanıza ekstra ücret olarak yansır.

Yani siz aslında klimanıza bakım yaptırmayarak tasarruf yaptığınızı zannederken klimanız aynı parayı elektrik faturasına yansıtmaktadır. Oysaki onu yerine klimanıza bakım yaptırsaydınız elektrik faturanızda her hangi bir yükselme olmayacak ve sizde klimanız yüzünden mağdur kalmayacaktınız.

Eğer isterseniz daikin klima bakımı servisimiz ile iletişime geçerek klimanızı düzenli olarak bakım servis programına kayıt ettirebilirsiniz. Bu programda klimanızın bakımı belirlenen tarihlerde otomatik olarak yapılacaktır ve klimanız bir daha hiç bozulmayacaktır.

Ofisinizde ya da evinizde klimanızın ansızın bozulup sizi rezil etmesini istemiyorsanız ve klimanızı bakım yaptırmaktan çekinmem diyorsanız daikin klima servisi personellerimizi arayarak irtibat kurunuz. İletişim bilgilerini ve bakım yapılmasını istediğiniz aralıkları seçerek klimanızın bakımını yaptırabilirsiniz.

Aynı zamanda dilerseniz tek seferlik bakım da yaptırmanız mümkündür. Bunun için gene aynı şekilde daikin klima servisimiz ile iletişime geçerek klimanıza bakım yaptırmak istediğinizi söylersiniz. Klima görevlilerimizde sizin iletişim bilgilerinizi alırlar ve klimanıza gerekli bakımı yaparlar.

Bu konuda size tavsiyemiz ise henüz yaz aylarının başındayken ve klimanız sorun çıkarmamışken bakımınızı yaptırmanızdır. Çünkü klimanızın sorun çıkarmamış olması çok iyi çalıştığına işaret değil aksine her an sorun çıkarabileceğine işarettir. Sizde bu sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız ve klimanızın bakımını daikin klima servisimize yaptırmak istiyorsanız hemen iletişim numaralarımızdan bize ulaşın. Akyol servis ile eş zamanlı olarak ve anlaşmalı olarak çalışan firmamız için müşteri memnuniyeti birinci planda geldiğinden ötürü kesinlikle memnun kalacağınızın garantisini firmamızdan alabilirsiniz. Akyol servisin yıllardır sunduğu hizmet ile bünyesine daikin klima servisini eklemesi sayesinde daha da genişlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Servisimizin kuruluş amacı ve gayelerinden en önemlisi müşteri memnuniyetidir. Yani müşterilerimizin memnun olmadığı ya da memnun kalmayacağı hiçbir iş firmamız tarafından yapılmaz. Klimaya dahi önce bir işlem uygulanacaksa bu müşterinin onayıyla olacaktır.