Archive for SGK Mevzuatı

Yapı İşlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

sgk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

(05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren işyerlerinde uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

(2) Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini/çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, Read more

Günde 7.5 saatten daha fazla çalışamayacak işyerleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT

VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

HAKKINDA YÖNETMELİK

(16.07.2013 tarih ve 28709 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM Read more

işyerlerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde,

b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,

c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,

ç) Balıkçı teknelerinde,

d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri,

b) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Read more

Özel Hastanelerin Alabilecekleri En Fazla İlave Ücret Listesi

26 03 2012 TARİHLİ GÜNCEL ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORAN LİSTESİ

%90 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 601-1000 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER

NO İLİ TESİS KODU HASTANENİN ADI
1 ADANA 12015041 BSK METROPARK HASTANESİ
2 ADANA 12010203 ÖZEL ADANA HASTANESİ
3 ADANA 10013003 ÖZEL ÇUKUROVA GÖZ HASTANESİ
4 ADANA 12015053 ÖZEL GÜNEY ADANA HASTANESİ
5 ADANA 12010201 ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ
6 ADANA 12015027 ÖZEL ORTOPEDIA HASTANESİ
7 AFYON 10033001 ÖZEL AFYON TIP FUAR HASTANESİ
8 AFYON 10033002 ÖZEL KIRMIZI PARK HASTANESİ
9 AKSARAY 10683003 ÖZEL AKSARAY HASTANESİ
10 AKSARAY 12685001 ÖZEL MAYA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
11 ANKARA 12060205 ÇAĞ HASTANESİ
12 ANKARA 12060206 ÇANKAYA HASTANESİ
13 ANKARA 12060701 KUDRET GÖZ HASTANESİ
14 ANKARA 10063007 LOKMAN HEKİM HAST.
15 ANKARA 10063014 ÖZEL AKAY HASTANESİ
16 ANKARA 12067775 ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ
17 ANKARA 12065100 ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ
18 ANKARA 12065073 ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
19 ANKARA 10063015 ÖZEL KAVAKLIDERE UMUT HASTANESİ
20 ANKARA 10063002 ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ
21 ANKARA 12065149 ÖZEL KORU HASTANESİ
22 ANKARA 12065054 ÖZEL LOKMAN HEKİM SİNCAN HASTANESİ
23 ANKARA 10063011 ÖZEL LÖSANTE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HASTANESİ
24 ANKARA 12065090 ÖZEL MEDİCANA İNTERNATİONAL ANKARA HASTANESİ
25 ANKARA 12065119 ÖZEL YÜZÜNCÜYIL HASTANESİ
26 ANKARA 12065010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI ÖZEL 29 MAYIS HASTANESİ
27 ANTALYA 10073014 ANTALYA ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
28 ANTALYA 10073016 ANTALYA YAŞAM HASTANESİ
29 ANTALYA 12075052 ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ
30 ANTALYA 12070403 ÖZEL ALANYA CAN HASTANESİ
31 ANTALYA 12075057 ÖZEL AN-DEVA HAYAT HASTANESİ
32 ANTALYA 12075055 ÖZEL AN-DEVA TOPÇULAR HASTANESİ
33 ANTALYA 12075053 ÖZEL AN-DEVA YILDIZ HASTANESİ
34 ANTALYA 12075039 ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ ANTALYA
35 ANTALYA 12075019 ÖZEL MEDİCALPARK ANTALYA HASTANE KOMPLEKSİ
36 ANTALYA 12075035 ÖZEL MEDİSU HASTANESİ
37 ANTALYA 12075027 ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ
38 ANTALYA 12075025 SİDE ÖZEL ANADOLU HASTANESİ
39 AYDIN 12095008 ÖZEL AYDIN GÖZ HASTANESİ
40 AYDIN 12095016 ÖZEL MEDLİNE AYDIN HASTANESİ
41 AYDIN 12095020 ÖZEL REFERANS HASTANESİ
42 AYDIN 12095022 ÖZEL UNİVERSAL KUŞADASI HASTANESİ
43 BALIKESİR 12105015 ÖZEL ALTI EYLÜL HASTANESİ
44 BALIKESİR 10103004 ÖZEL BALIKESİR HASTANESİ
45 BALIKESİR 12105011 ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ
46 BALIKESİR 12105009 ÖZEL SEVGİ HASTANESİ
47 BATMAN 12725005 ÖZEL BATMAN ALMAN HASTANESİ
48 BATMAN 12725002 ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ
49 BATMAN 12720701 ÖZEL MEDİCAL PARK BATMAN HASTANESİ
50 BOLU 12145003 ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ
51 BURDUR 10153001 ÖZEL LİDER HASTANESİ
52 BURSA 10163009 ÖZEL BAHAR HASTANESİ
53 BURSA 12165034 ÖZEL BURSA ANADOLU HASTANESİ
54 BURSA 10163011 ÖZEL ÇEKİRGE KALP VE ARİTMİ HASTANESİ
55 BURSA 10163005 ÖZEL DORUK ÖZEL BURSA HASTANESİ
56 BURSA 12165050 ÖZEL MEDİCABİL HASTANESİ
57 BURSA 10163013 ÖZEL MEDİCAL PARK BURSA HASTANESİ
58 ÇORUM 12195004 ÖZEL ÇORUM ELİTPARK HASTANESİ
59 DENİZLİ 12200402 ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ
60 DENİZLİ 12205008 ÖZEL DENİZLİ CERRAHİ HASTANESİ
61 DENİZLİ 12205005 ÖZEL EGE AKADEMİ GÖZ HASTANESİ
62 DENİZLİ 10203005 ÖZEL EGE HASTANESİ
63 DENİZLİ 12205006 ÖZEL YAYLALI GÖZ HASTANESİ
64 DİYARBAKIR 12215026 ÖZEL BAĞLAR HASTANESİ
65 DİYARBAKIR 12215034 ÖZEL MEMORİAL DİYARBAKIR HASTANESİ
66 DİYARBAKIR 10213004 ÖZEL SULTAN HASTANESİ
67 DİYARBAKIR 12215020 ÖZEL UNİVERSAL DİYARBAKIR HASTANESİ
68 DİYARBAKIR 10213002 ÖZEL VENİ VİDİ HASTANESİ
69 DÜZCE 10813002 ÖZEL HAYRİ SİVRİKAYA HASTANESİ
70 EDİRNE 12225003 ÖZEL EKOL HASTANESİ
71 ELAZIĞ 12235012 ÖZEL DAMLA HASTANESI
72 ELAZIĞ 10233002 ÖZEL MEDİCAL PARK ELAZIĞ HASTANESİ
73 ERZİNCAN 12245002 ÖZEL NEON HASTANESİ
74 ERZURUM 10253002 ERZURUM ŞİFA HAST
75 ESKİŞEHİR 12265009 ÖZEL ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ
76 ESKİŞEHİR 12265003 ÖZEL ESKİŞEHİR SAKARYA HASTANESİ
77 ESKİŞEHİR 10263002 ÖZEL MEDLİNE ESKİŞEHİR HASTANESİ
78 ESKİŞEHİR 12265005 ÖZEL ÜMİT HASTANESİ
79 GAZİANTEP 12275027 ÖZEL DÜZTEPE YAŞAM HASTANESİ
80 GAZİANTEP 12275030 ÖZEL GAZİANTEP GÖZNURU GÖZ HASTANESİ
81 GAZİANTEP 12275007 ÖZEL MEDICALPARK GAZİANTEP HASTANESİ
82 GAZİANTEP 12275002 ÖZEL PRİMER HOSPİTAL HASTANESİ
83 GAZİANTEP 12270301 SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ
84 GAZİANTEP 12270002 SEV AMERİKAN HST
85 GİRESUN 12285008 ÖZEL GİRESUN ADA HASTANESİ
86 GİRESUN 12285006 ÖZEL GİRESUN KENT HASTANESİ
87 HATAY 12315024 ÖZEL ANTAKYA AKADEMI HASTANESI
88 HATAY 12315020 ÖZEL ANTAKYA GÖZ HASTANESİ
89 HATAY 12315010 ÖZEL DEFNE HASTANESİ
90 HATAY 10313006 ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ
91 HATAY 12315017 ÖZEL MOZAİK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
92 İSPARTA 10323002 ÖZEL DAVRAZ YAŞAM HASTANESİ
93 İSPARTA 12325005 ÖZEL KARİYER GÖZ HASTANESİ
94 İSPARTA 12325003 ÖZEL ŞİFA HASTANESİ
95 İÇEL 12330502 ÖZEL IMC HASTANESİ
96 İÇEL 12335013 ÖZEL MERSİN ORTADOĞU HASTANESİ
97 İÇEL 10333005 ÖZEL TANRIÖVER DOĞUŞ HASTANESİ
98 İÇEL 12335040 ÖZEL TARSUS MEDİCAL PARK HASTANESİ
99 İÇEL 12335022 ÖZEL VİZYON GÖZ DAL HASTANESİ
100 İSTANBUL 10343013 BALAT MUSEVİ HASTANESİ
101 İSTANBUL 10343111 BATI BAHAT HOSPİTAL
102 İSTANBUL 12340004 BAYRAMPAŞA GÖZ HAST.
103 İSTANBUL 10343114 DELTA HOSPİTAL
104 İSTANBUL 12340345 DOĞAN HASTANESİ
105 İSTANBUL 10343110 İLGİ HASTANESİ VE DOĞUMEVİ
106 İSTANBUL 10343028 İST. MEDİPOL HASTANESİ
107 İSTANBUL 12340703 İSTANBUL CERRAHİ HASTANESİ
108 İSTANBUL 12340401 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL HİZMET HASTANESİ
109 İSTANBUL 10343149 İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ
110 İSTANBUL 10343021 KOZYATAĞI CENTRAL HOSPİTAL
111 İSTANBUL 12340213 MEDİCALPARK FATİH
112 İSTANBUL 10343130 MEDİCİNE HOSPİTAL
113 İSTANBUL 10343032 NİSA HASTANESİ
114 İSTANBUL 12340343 ÖZEL UMUT HASTANESİ AVİCENNA
115 İSTANBUL 12340305 ÖZEL (JFK) JOHN F.KENNEDY HOSPİTAL
116 İSTANBUL 10343115 ÖZEL AVCILAR ANADOLU HASTANESİ
117 İSTANBUL 10343048 ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL
118 İSTANBUL 12340704 ÖZEL AVİCENNA ATAŞEHİR HASTANESİ
119 İSTANBUL 10343153 ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ
120 İSTANBUL 10343012 ÖZEL AVRASYA HASTANESİ
121 İSTANBUL 10343148 ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
122 İSTANBUL 10343129 ÖZEL BAHAT HOSPITAL
123 İSTANBUL 12345118 ÖZEL BEYLİKDÜZÜ KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ
124 İSTANBUL 12345237 ÖZEL ÇAMLICA ERDEM HASTAHANESİ
125 İSTANBUL 10343058 ÖZEL ÇAPA HASTANESİ
126 İSTANBUL 10343144 ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ ATAKÖY
127 İSTANBUL 12345104 ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ ETİLER
128 İSTANBUL 12340441 ÖZEL ERDEM HASTANESİ
129 İSTANBUL 10343027 ÖZEL ESENLER HAYAT HASTANESİ
130 İSTANBUL 10343034 ÖZEL ETHICA İNCİRLİ HASTANESİ
131 İSTANBUL 12340444 ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
132 İSTANBUL 12340207 ÖZEL GÖZTEPE ŞAFAK HASTANESİ
133 İSTANBUL 12340702 ÖZEL İSTANBUL GÖZ HASTANESİ
134 İSTANBUL 12345220 ÖZEL İSTANBUL GSM GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
135 İSTANBUL 12345277 ÖZEL İSTANBUL HOSPİTAL
136 İSTANBUL 12345290 ÖZEL İSTANBUL VATAN HASTANESİ
137 İSTANBUL 12345275 ÖZEL MEDISTATE KAVACIK HASTANESİ
138 İSTANBUL 10343160 ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ
139 İSTANBUL 12345138 ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANE KOMPLEKSİ
140 İSTANBUL 10343146 ÖZEL MEDİCANA HOSPITALS BAHÇELİEVLER HASTANESİ
141 İSTANBUL 12340429 ÖZEL MEDİCANA HOSPITALS ÇAMLICA HASTANESİ
142 İSTANBUL 12345126 ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ
143 İSTANBUL 10343128 ÖZEL MEDİCİNE HOSPİTAL ASYA HASTANESİ
144 İSTANBUL 12345213 ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ
145 İSTANBUL 12345260 ÖZEL REMEDY HOSPITAL
146 İSTANBUL 10343155 ÖZEL RUMELİ HOSPITAL
147 İSTANBUL 10343151 ÖZEL SEMA HASTANESİ
148 İSTANBUL 12345210 ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ
149 İSTANBUL 12345212 ÖZEL SİLİVRİ HAYAT HASTANESİ
150 İSTANBUL 12345235 ÖZEL UNIVERSAL ÇAMLICA HASTANESİ
151 İSTANBUL 12345291 ÖZEL UNİVERSAL KADIKÖY HASTANESİ
152 İSTANBUL 12340021 TDV 2 9 MAYIS HASTANESİ
153 İSTANBUL 10343099 TEM HOSPITAL
154 İSTANBUL 12340705 TÜRKİYE GAZETESİ HASTANESİ
155 İSTANBUL 10343154 YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
156 İSTANBUL 10343052 YENİBOSNA SAFA HAST.
157 İZMİR 12350701 KAŞKALOĞLU GÖZ HAST
158 İZMİR 12355096 KOCAMAN EGE ÖZEL HASTANESİ
159 İZMİR 12350203 ÖZEL ATAKALP KALP HASTANESİ
160 İZMİR 12355105 ÖZEL BAKİ UZUN HASTANESİ
161 İZMİR 10353011 ÖZEL GAZİ HASTANESİ
162 İZMİR 10352055 ÖZEL KARŞIYAKA GÖZ HASTANESİ
163 İZMİR 12355103 ÖZEL MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ
164 İZMİR 12355087 ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ
165 İZMİR 12355005 TÜTAV BASMANE ŞİFA HASTANESİ
166 K. MARAŞ 12465008 ÖZEL CAKA VATAN SHM HASTANESİ
167 K. MARAŞ 12465003 ÖZEL MEGAPARK HASTANESİ
168 K. MARAŞ 12465013 ÖZEL UĞUR GÖZ HASTANESİ
169 KARABÜK 12780401 ÖZEL KARABÜK VATAN HASTANESİ
170 KARABÜK 12785008 ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ
171 KASTAMONU 10373001 ÖZEL KASTAMONU ANADOLU HASTANESİ
172 KAYSERİ 10383006 KAYSERİ ÖZEL SEVGİ HASTANESİ
173 KAYSERİ 12385012 ÖZEL ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ
174 KAYSERİ 12385007 ÖZEL ANAKALP KALP HASTANESİ
175 KAYSERİ 12385009 ÖZEL AVRUPA HASTANESİ
176 KAYSERİ 10383007 ÖZEL ERCİYES HASTANESİ
177 KAYSERİ 12385022 ÖZEL ERCİYES KARTAL HASTANESİ
178 KAYSERİ 10383008 ÖZEL HÜMA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
179 KAYSERİ 12385020 ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ
180 KAYSERİ 12380202 ÖZEL ÖMÜR HASTANESİ
181 KAYSERİ 12385003 ÖZEL TEKDEN HASTANESİ
182 KAYSERİ 12380004 ÖZEL TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI KIZILAY HASTANESİ
183 KIRKLARELİ 12395007 ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ
184 KIRKLARELİ 12395005 ÖZEL MEDİKENT HASTANESİ
185 KOCAELİ 10413006 AKADEMİ HASTANESİ
186 KOCAELİ 12415017 ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ
187 KOCAELİ 10413003 ÖZEL GEBZE MERKEZ HASTANESİ
188 KOCAELİ 10413007 ÖZEL KONAK HASTANESİ
189 KOCAELİ 12415035 ÖZEL MEDİCALPARK GEBZE HASTANESİ
190 KOCAELİ 12410303 ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ
191 KONYA 10423007 ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ
192 KONYA 12425018 ÖZEL KONYA FARABİ HASTANESİ
193 KONYA 10423002 ÖZEL KONYA HOSPİTAL
194 KONYA 12425014 ÖZEL MEDLİNE KONYA HASTANESİ
195 KONYA 12420006 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ
196 KÜTAHYA 12435012 ÖZEL KÜTAHYA KENT HASTANESİ
197 KÜTAHYA 12435004 ÖZEL MEDLİNE KÜTAHYA HASTANESİ
198 MALATYA 10443004 ÖZEL GÖZDE HASTANESİ
199 MALATYA 12445008 ÖZEL GÖZDE KIŞLA HASTANESİ
200 MALATYA 10443001 ÖZEL MÜJDE HASTANESİ
201 MANİSA 12455018 ÖZEL GRANDMEDİCAL HOSPİTAL HASTANESİ
202 MANİSA 12455014 ÖZEL MEDİGÜVEN HASTANESİ
203 MANİSA 10453003 ÖZEL SALİHLİ HASTANESİ
204 MANİSA 12455006 ÖZEL SEKİZ EYLÜL HASTANESİ
205 MANİSA 12455022 ÖZEL SOMA VEFA HASTANESİ
206 MARDİN 12475007 ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ
207 MUĞLA 12485025 ÖZEL GÜNEY GÖZ HASTANESİ
208 MUĞLA 12480302 ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ
209 NEVŞEHİR 12505001 ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ
210 ORDU 12525010 ÖZEL MEDİCALPARK ORDU HASTANESİ
211 ORDU 12525016 ÖZEL ORDU SEVGİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ
212 ORDU 10523002 ÖZEL ORDU UMUT HASTANESİ
213 ORDU 12525012 ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ
214 OSMANİYE 10803001 ÖZEL İBNİ SİNA HASTANESİ
215 OSMANİYE 12805002 ÖZEL YENİ HAYAT HASTANESİ
216 SAKARYA 10543002 ÖZEL ADA TIP HASTANESİ
217 SAKARYA 12545008 ÖZEL ALTINOVA HASTANESİ
218 SAKARYA 10543005 ÖZEL İNCİ GÖZ HASTANESİ
219 SAMSUN 10553003 ÖZEL ATASAM HASTANESİ
220 SAMSUN 12555014 ÖZEL MEDİBAFRA HASTANESİ
221 SAMSUN 12555012 ÖZEL MEDİCAL PARK SAMSUN HASTANESİ
222 SAMSUN 12555032 ÖZEL MEDİCANA İNTERNATİONAL SAMSUN HASTANESİ
223 SAMSUN 10553004 ÖZEL MEDİVA HASTANESİ
224 SAMSUN 12555024 ÖZEL ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL HASTANESİ
225 SAMSUN 12555008 ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ
226 SİVAS 10583001 ÖZEL SİVAS ANADOLU HASTANESİ
227 TEKİRDAĞ 12590302 ÇORLU ŞİFA HASTANESİ
228 TEKİRDAĞ 12595001 ÖZEL OPTİMED GÜVEN HASTANESİ
229 TEKİRDAĞ 12595009 ÖZEL REYAP HASTANESİ
230 TEKİRDAĞ 12595005 ÖZEL TRAKYA GÖZ HASTANESİ
231 TOKAT 12605001 ÖZEL MEDİCAL PARK TOKAT HASTANESİ
232 TRABZON 12615002 ÖZEL İMPERİAL HASTANESİ
233 TRABZON 12610401 ÖZEL KARADENİZ HAST
234 TRABZON 12615005 ÖZEL YILDIZLIGÜVEN HASTANESİ
235 URFA 12635006 ÖZEL OSM ORTADOĞU HASTANESİ
236 URFA 12635073 ÖZEL URFA MEDİGAP HASTANESİ
237 UŞAK 12645003 ÖZEL MEDİKALPARK UŞAK HASTANESİ
238 UŞAK 10643001 ÖZEL ÖZTAN SAĞLIK HAST
239 VAN 12655003 ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ-VAN ŞUBESİ
240 VAN 12655011 ÖZEL MEDİSİNA VAN HASTANESİ
241 YALOVA 12775001 ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
242 YALOVA 10773001 ÖZEL YALOVA HASTANESİ
243 ZONGULDAK 12675000 ÖZEL EREĞLİ ANADOLU HASTANESİ
244 ZONGULDAK 12675021 ÖZEL KDZ.EREĞLİ ECHOMAR HASTANESİ
%75 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 401-600 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER
NO İLİ TESİS KODU HASTANENİN ADI
1 ADANA 12015035 ÖZEL ADANA METRO HASTANESİ
2 ADANA 12015047 ÖZEL CEYHAN ÇINAR HASTANESİ
3 AĞRI 12045010 ÖZEL GÜVEN BAŞARAN HASTANESİ
4 AKSARAY 12685002 ÖZEL MEDİSARAY HOSPİTAL HASTANESİ
5 ANKARA 10063017 ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
6 ANKARA 12067784 ÖZEL ÇANKAYA DORUK HASTANESİ
7 ANKARA 12065126 ÖZEL ORTADOĞU 19 MAYIS HASTANESİ
8 ANKARA 12065139 ÖZEL POLATLI CAN HASTANESİ
9 ANKARA 12065111 ÖZEL VENİ VİDİ MAMAK HASTANESİ
10 ANTALYA 10073015 ÖZEL ASPENDOS HASTANESİ
11 ANTALYA 12075003 ÖZEL MANAVGAT SEVGİ HASTANESİ
12 ANTALYA 12075069 ÖZEL MEDİTALYA HASTANESİ
13 ANTALYA 12075033 ÖZEL MEDİYAŞAM HASTANESİ
14 ANTALYA 12075042 ÖZEL MEDLİNE ANTALYA HASTANE KOMPLEKSİ
15 ANTALYA 12075041 ÖZEL VİTALE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DAL HASTANESİ
16 AYDIN 12090402 ÖZEL KUŞADASI HASTANESİ
17 AYDIN 12095014 ÖZEL NYSA DOĞUM HASTANESİ
18 BATMAN 12725001 ÖZEL BATMAN HASTANESİ
19 BATMAN 10723002 ÖZEL BATMAN YAŞAM HASTANESİ
20 BİTLİS 12135005 ÖZEL TATVAN CAN HASTANESİ
21 BURSA 10163006 ÖZEL HAYAT HASTANESİ
22 BURSA 12165037 ÖZEL JİMER HASTANESİ
23 BURSA 12165046 ÖZEL MEDİCE İNEGÖL HASTANESİ
24 BURSA 12165058 ÖZEL UNIVERSAL BURSA HASTANESİ
25 ÇANAKKALE 12175003 ÖZEL BİGA CAN HASTANESİ
26 ÇANAKKALE 10173001 ÖZEL ÇANAKKALE ANADOLU HASTANESİ
27 ÇANKIRI 10183001 ÇANKIRI ÖZEL KARATEKİN HASTANESİ
28 ÇORUM 10193001 ÇORUM ÖZEL HASTANESİ
29 DENİZLİ 10203001 ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ
30 DİYARBAKIR 10213003 ÖZEL DİYAR DÜNYA DOĞUM HASTANESİ
31 DİYARBAKIR 12215003 ÖZEL GENESİS HOSPİTAL
32 EDİRNE 12225005 ÖZEL KEŞAN HASTANESİ
33 ELAZIĞ 12235008 ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ
34 ELAZIĞ 10233001 ÖZEL ELAZIĞ HAYAT HASTANESİ
35 ESKİŞEHİR 12260401 ÖZEL ONVAK HASTANESİ
36 GAZİANTEP 10273004 ÖZEL HATEM HASTANESİ
37 GAZİANTEP 10273001 ÖZEL HAYAT HASTANESİ
38 GAZİANTEP 10273002 TAM-MED ÖZEL HASTANE
39 HATAY 10313007 KIRIKHAN ÖZEL BİLİM HASTANESİ
40 HATAY 10313005 ÖZEL DOĞU AKDENİZ HASTANESİ
41 HATAY 12315011 ÖZEL KIRIKHAN CAN HASTANESİ
42 HATAY 12315022 ÖZEL PALMİYE HASTANESİ
43 ISPARTA 12325007 ÖZEL ATANUR GÖZ HASTANESİ
44 ISPARTA 10323001 ÖZEL ISPARTA HASTANESİ
45 İÇEL 12335036 ÖZEL ANAMUR ANAMED HASTANESİ
46 İÇEL 12335034 ÖZEL MERSİN FORUM YAŞAM HASTANESİ
47 İÇEL 10333009 ÖZEL ÖMER SAYAR HASTANESİ
48 İSTANBUL 10343047 ATAKÖY HASTANESİ
49 İSTANBUL 12340041 AVUSTURYA SEN JORJ HASTANESİ
50 İSTANBUL 10343072 BAHAT HALK HASTANESİ
51 İSTANBUL 10343117 BİLGE HASTANESİ
52 İSTANBUL 10343064 ERSOY HASTANESİ
53 İSTANBUL 10343134 ESENLER GÜNEY HASTANESİ
54 İSTANBUL 10343107 GÜNGÖREN HASTANESİ
55 İSTANBUL 10343020 HOSPITALIUM ÇAMLICA
56 İSTANBUL 10343127 KOLAN HASTANESİ
57 İSTANBUL 10343106 MEDİCALPARK SULTANGAZİ HASTANESİ
58 İSTANBUL 10343071 ÖZEL BAYRAMPAŞA HASTANESİ
59 İSTANBUL 10343054 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL
60 İSTANBUL 12345068 ÖZEL ÇAPA MEDİLİFE HASTANESİ
61 İSTANBUL 12345252 ÖZEL DORA HOSPİTAL HASTANESİ
62 İSTANBUL 12340425 ÖZEL DUYGU HASTANESİ
63 İSTANBUL 10343069 ÖZEL ECHOMAR GÖZTEPE HASTANESİ
64 İSTANBUL 10343046 ÖZEL EYÜP HALİÇ HOSPITAL
65 İSTANBUL 10343140 ÖZEL GAZİ HASTANESİ
66 İSTANBUL 10343137 ÖZEL HALKALI KENT HASTANESİ
67 İSTANBUL 12345170 ÖZEL HOSPITALIUM ŞİŞLİ HASTANESİ
68 İSTANBUL 10343051 ÖZEL HOSPİTALİST HASTANESİ
69 İSTANBUL 10343139 ÖZEL HUZUR HASTANESİ
70 İSTANBUL 10343116 ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ
71 İSTANBUL 12345273 ÖZEL İSTANBUL ERMENİ KATOLİK SURP AGOP HASTANESİ
72 İSTANBUL 10343078 ÖZEL MALTEPE BÖLGE HASTANESİ
73 İSTANBUL 10343049 ÖZEL MEDİCANA HOSPITAL AVCILAR
74 İSTANBUL 10343158 ÖZEL NPİSTANBUL NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ
75 İSTANBUL 10343085 ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ
76 İSTANBUL 10343125 ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ
77 İSTANBUL 10343087 ÖZEL SAYGI HASTANESİ
78 İSTANBUL 10343118 ÖZEL SİLİVRİ KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ
79 İSTANBUL 12345189 ÖZEL SUR HASTANESİ
80 İSTANBUL 12345111 ÖZEL ÜSKÜDAR ANADOLU HASTANESİ
81 İSTANBUL 10343122 ÖZEL YAŞAM HASTANESİ
82 İSTANBUL 10343141 ÖZEL YUNUS EMRE HASTANESİ
83 İSTANBUL 10343120 PENDİK ŞİFA HASTANESİ
84 İSTANBUL 10343095 SAFA HASTANESİ
85 İZMİR 12355107 ÖZEL EKOL KBB HASTANESİ
86 İZMİR 12350204 ÖZEL BATI ANADOLU HASTANESİ CENTRAL HOSPITAL
87 İZMİR 12355066 ÖZEL EGEPOL HASTANESİ
88 İZMİR 12350402 ÖZEL İZMİR HASTANESİ
89 İZMİR 12350003 ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ
90 İZMİR 12355032 ÖZEL SADA HASTANESİ
91 K. MARAŞ 12465015 ÖZEL DEVA KENT HASTANESİ
92 K. MARAŞ 12465011 ÖZEL ELBİSTAN YAŞAM HASTANESİ
93 K. MARAŞ 10463001 ÖZEL HAYAT HASTANESİ
94 KARAMAN 12705008 ÖZEL KARAMAN SELÇUKLU HASTANESİ
95 KASTAMONU 12375002 ÖZEL İSFENDİYAR ANADOLU HASTANESİ
96 KASTAMONU 12370301 ÖZEL UĞURLU HASTANESİ
97 KAYSERİ 10383004 ÖZEL GÜNEŞ HASTANESİ
98 KAYSERİ 12385006 ÖZEL İBNİ SİNA HASTANESİ
99 KAYSERİ 12385027 ÖZEL KAYSERİ GÖZ HASTANESİ
100 KAYSERİ 10383009 ÖZEL MELİKGAZİ HASTANESİ
101 KOCAELİ 10413004 ÖZEL BOĞAZİÇİ HASTANESİ
102 KOCAELİ 12415031 ÖZEL KOCAELİ ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
103 KOCAELİ 10413008 ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ
104 KONYA 10423001 ÖZEL AKADEMİ HASTANESİ
105 KONYA 12425030 ÖZEL EREĞLİ ALMAN HASTANESİ
106 KONYA 10423006 ÖZEL KONYA ANIT HASTANESİ
107 KONYA 10423004 ÖZEL NAKİBOĞLU BİLGİ HASTANESİ
108 KONYA 10423003 ÖZEL SELÇUKLU HASTANESİ
109 MALATYA 10443003 ÖZEL EGM HAYAT HASTANESİ
110 MALATYA 12445016 ÖZEL GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ
111 MALATYA 12445007 ÖZEL MALATYA PARK HOSPİTAL HASTANESİ
112 MALATYA 10443005 ÖZEL MALATYA SEVGİ HASTANESİ
113 MALATYA 12445018 ÖZEL ÜNİVERSAL MALATYA HASTANESİ
114 MANİSA 10453005 AKHİSAR ÖZEL DOĞUŞ HASTANESİ
115 MANİSA 12455016 ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ
116 MANİSA 10453006 ÖZEL CAN HASTANESİ
117 MANİSA 12455012 ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ
118 MANİSA 10453004 ÖZEL UNIVERSAL MANİSA HASTANESİ
119 MARDİN 12475011 ÖZEL KIZILTEPE İPEKYOLU HASTANESİ
120 MUĞLA 12485006 ÖZEL İZAN SAĞLIK HASTANESİ
121 MUĞLA 12480305 ÖZEL LETOON HOSPITAL
122 MUĞLA 10483004 ÖZEL LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ
123 MUĞLA 12485021 ÖZEL MARMARİS HASTANESİ
124 MUĞLA 12485017 ÖZEL ORTACA YÜCELEN HASTANESİ
125 MUŞ 12495019 ÖZEL MUŞ ŞİFA HASTANESİ
126 NEVŞEHİR 12505003 ÖZEL VERSA HASTANESİ
127 NİĞDE 10513001 ÖZEL NİĞDE HAYAT HASTANESİ
128 ORDU 12525008 ÖZEL MEDİ TECH HASTANESİ
129 OSMANİYE 12805001 ÖZEL OSMANİYE PARK HASTANESİ
130 OSMANİYE 12805004 ÖZEL YEDİMART HASTANESİ
131 SAKARYA 10543003 ÖZEL BEYHEKİM HASTANESİ
132 SAMSUN 10553001 ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ
133 SİİRT 12565003 ÖZEL MEDLİFE BİNSİNA HASTANESİ
134 TEKİRDAĞ 10593005 ÇERKEZKÖY HASTANESİ
135 TEKİRDAĞ 10593003 TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ
136 URFA 12635072 ÖZEL EDESSA HASTANESİ
137 URFA 12630301 ÖZEL ŞANMED HASTANESİ
138 YOZGAT 10663001 ÖZEL YOZGAT ŞİFA HASTANESİ
%60 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 301-400 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER
NO İLİ TESİS KODU HASTANENİN ADI
1 ADANA 10013004 ÖZEL CAN DOĞUM VE CERRAHİ HASTANESİ
2 ADANA 12015022 ÖZEL SEVGİCAN HASTANESİ
3 AFYON 10033003 ÖZEL TELEK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
4 ANKARA 10063009 İNCEK FTR HASTANESİ
5 ANKARA 12065083 ÖZEL AKROPOL HASTANESİ
6 ANTALYA 12075046 ÖZEL BELEK ANADOLU HASTANESİ
7 ANTALYA 10073010 ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
8 ANTALYA 10073007 ÖZEL KEMER ANADOLU HASTANESİ
9 ANTALYA 10073004 ÖZEL KEMER YAŞAM HASTANESİ
10 BALIKESİR 10103001 BANDIRMA ÖZEL HASTANESİ
11 BALIKESİR 10103005 ÖZEL EDREMİT HASTANESİ
12 BİNGÖL 12125003 ÖZEL BİNGÖL HASTANESİ
13 BOLU 12145007 ÖZEL AYTUĞ KOLANKAYA HASTANESİ
14 DİYARBAKIR 12210301 ÖZEL DİYARBAKIR HASTANESİ
15 EDİRNE 10223003 ÖZEL TRAKYA HASTANESİ
16 GAZİANTEP 12275036 ÖZEL YILMAZER HASTANESİ
17 İÇEL 10333011 ÖZEL YENİŞEHİR HASTANESİ
18 İSTANBUL 10343008 ATLAS HASTANESİ
19 İSTANBUL 10343162 BALIKLI RUM HASTANESİ
20 İSTANBUL 10343019 ÇAĞINER HASTANESİ
21 İSTANBUL 10343133 ÇENGELKÖY SAFA HASTANESİ
22 İSTANBUL 10343022 ÇEVRE HASTANESİ
23 İSTANBUL 10343060 DR SADIK AHMET HASTANESİ
24 İSTANBUL 10343037 İSTANBUL ŞEHİR HASTANESİ
25 İSTANBUL 10343038 İTALYAN HASTANESİ
26 İSTANBUL 10343044 MELTEM HASTANESİ VE DOĞUMEVİ
27 İSTANBUL 10343108 ÖZEL ENSAR HASTANESİ AVİCENNA
28 İSTANBUL 10343092 ÖZEL AFİYET HASTANESİ
29 İSTANBUL 10343112 ÖZEL ARNAVUTKÖY HASTANESİ
30 İSTANBUL 10343121 ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ GÜLTEPE
31 İSTANBUL 10343056 ÖZEL ÇAMLIK HASTANESİ
32 İSTANBUL 10343119 ÖZEL DENİZYILDIZI HASTANESİ
33 İSTANBUL 10343026 ÖZEL DRAGOS ŞİFA HASTANESİ
34 İSTANBUL 10343067 ÖZEL GELİŞİM HASTANESİ
35 İSTANBUL 12340404 ÖZEL İSTANBULPARK HASTANESİ
36 İSTANBUL 10343041 ÖZEL KADIOĞLU HASTANESİ
37 İSTANBUL 10343124 ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ
38 İSTANBUL 10343103 ÖZEL YENİBOSNA MEDİPORT HOSPİTAL
39 İSTANBUL 10343123 PENDİK HOSPİTAL
40 İSTANBUL 10343109 ÜSKÜDAR HOSPITALTURK
41 İZMİR 10353017 ÖZEL SİSSUS HASTANESİ
42 KIRŞEHİR 12405006 ÖZEL AŞIKPAŞA HASTANESİ
43 KOCAELİ 10413001 DR. TAHSİN ÖZBEK HASTANESİ
44 MALATYA 12440402 ÖZEL MALATYA HASTANESİ
45 RİZE 12535005 ŞAR HOSPITAL
46 SAKARYA 12540402 ÖZEL BİLGE HASTANESİ
47 SİİRT 10563002 ÖZEL SİİRT HASTANESİ
48 SİİRT 10563001 ÖZEL SİİRT HAYAT HASTANESİ
49 TEKİRDAĞ 12595007 ÖZEL STAR MEDİCA HASTANESİ
50 VAN 12655000 ÖZEL AKDAMAR HOSPİTAL

%45 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 201-300 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER

NO İLİ TESİS KODU HASTANENİN ADI
1 AĞRI 12045012 ÖZEL MEDİZA HASTANESİ
2 ANKARA 12067773 ÖZEL DOKUZ ON KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
3 ANTALYA 12075000 ÖZEL CAN HASTANESİ
4 ANTALYA 10073001 ÖZEL HAYAT HASTANESİ
5 BATMAN 12725003 FARABİM HASTANESİ
6 DENİZLİ 10203006 ÖZEL DENİZLİ ŞİFA HASTANESİ
7 HATAY 12315018 ÖZEL HATAY HASTANESİ
8 IĞDIR 10763001 ÖZEL IĞDIR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
9 İÇEL 12335038 ÖZEL MERSİN GÖZDE DİYABET HASTANESİ
10 İÇEL 12335024 ÖZEL TARSUS KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
11 İSTANBUL 10343143 ÖZEL FATİH HASTANESİ
12 İSTANBUL 10343091 ÖZEL MEDİCİTY HOSPİTAL
13 İSTANBUL 12340421 ÖZEL MERTER VATAN HASTANESİ
14 İSTANBUL 10343088 ÖZEL SELİMİYE HASTANESİ
15 İSTANBUL 12340405 ÖZEL YAŞAR HASTANESİ
16 İSTANBUL 10343126 ÖZEL YENİ UFUK HASTANESİ
17 İZMİR 10353015 İZMİR ÖZEL HAYAT HASTANESİ
18 KARAMAN 12705010 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ
19 KIRKLARELİ 12390402 DERMAN HASTANESİ
20 MALATYA 12445005 ÖZEL MELİD PARK HASTANESİ
21 NEVŞEHİR 10503002 ÖZEL YİMPAŞ ÇAĞRI HASTANESİ
22 OSMANİYE 12805012 ÖZEL OSMANİYE FARABİ HASTANESİ
23 SAKARYA 10543004 ÖZEL SAKARYA VATAN HASTANESİ
24 TEKİRDAĞ 10593001 ÇORLU VATAN HASTANESİ
25 VAN 12655001 ÖZEL İSTANBUL HASTANESİ
%30 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 0-200 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER
NO İLİ TESİS KODU HASTANENİN ADI
1 ADANA 10013005 ÖZEL ÇARE HASTANESİ
2 ANKARA 12060001 AVSD NUSRET KARASU GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTANESİ
3 İSTANBUL 10343147 ÖZEL KADIKÖY HASTANESİ

Genel Sağlık Sigortası İlave Ücret Alınacak veya Alınmayacak Haller

SGK İLAVE ÜCRET ALINMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR


 


a) İlave Ücret Alınması
İlave ücret 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. İlave ücretin alınmasına ilişkin hususlar ise Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.3. numaralı maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir. EK-7, EK-8 ve EK-9 listelerinde yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.
Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları Kurumca belirlenen ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.

Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.

Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (Ek-4/C)’nin kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.
Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.
b) İlave Ücret Alınmayacak Kişiler
Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan; ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

 

c) Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Alabilecekleri İlave Ücret Tavan Oranları

 

(1) 22/03//2012 tarihinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/1/2012 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret oranları, alfabetik sıralı olarak ekli dosyada yer almaktadır. (Ek:1)

(2) 12.03.2012 tarih ve 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla %90’ına kadar ilave ücret alabilirler.

(3) 2012 yılı için ilave ücret vakıf üniversiteleri için % 90 kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için %30 olarak uygulanacaktır.

(4) 07/01/2011tarihinden sonra açılan özel hastanelerin ilave ücret tavan oranı Kurumumuza başvuruda bulunmaları halinde Komisyon tarafından Yönerge doğrultusunda belirlenerek ilgili hastaneye bildirilecektir.