İç Kontrolün Tarihçesi

İç  Kontrolün Tarihçesi

İç kontrolün gündeme gelişi 1970’lerin ortalarında Amerika’da  Watergate savcısının

konuya dikkat çekmesi ile olmuştur. Watergate araştırmalarının  sonucunda 1977’de ana

teması iç kontrol olan “Yabancı Yolsuzluk Kanunu” (Foreign  Corrupt Practices Act)

yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, 1980’lerin başındaki kontrol  ortamı ve iç kontrol süreci

üzerinde artan ilginin temelini oluşturmuştur. Daha sonra, 1985  yılında Hileli Mali Raporlama

ile ilgili Treadway Komisyonu olarak da bilinen Ulusal Komisyon  kurulmuş ve Komisyon

tarafından Hileli Mali Raporlama konusunda bir rapor  yayımlanmıştır. Bu raporda kontrol

ortamı ile davranış ve yetki standartlarına vurgu yapılmış, iç  kontrol kavramı için ortak bir

anlayış ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması ihtiyacı ile  destekleyici kurumlara çağrıda

bulunulmuştur. Komisyonun bu çağrısı sonucunda Destekleyici  Kurumlar Komitesi COSO

oluşturulmuştur. COSO mevcut kaynaklardaki iç kontrol ile ilgili  eğilimleri birleştirerek

etkinliğin değerlendirilmesi için geniş kapsamlı ve pratik  kriterler geliştirmiştir. 1992’de

yayımladığı “İç Kontrol – Bütünleşik Çerçeve” sonraki yıllarda  özel sektör ve kamu

sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Avrupa Birliği, kamu iç mali kontrol alanında COSO’nun  standartlarını benimsemiştir.

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı “Kamu İç Mali Yönetimi” belgesinde (Public Internal

Financial Control) açıkça belirtildiği gibi AB kamu kurumlarında  Kamu İç Mali Kontrolünün

geliştirilmesinde kullanılan uluslararası standartlar; “Kamu  Sektöründe İç Kontrolün

Geliştirilmesi için INTOSAI Rehberi” ve “Avrupa’da İç Denetim  Hakkında ECIIA Pozisyon

Belgesi”dir. Avrupa Sayıştaylar Birliği INTOSAI rehberinin giriş kısmında metodolojinin

COSO “İç Kontrol Standartları Çerçevesi”nin gözden geçirilmiş hali olduğu belirtilmektedir.

ECIIA, Avrupa Birliği İç Denetçiler Derneği olmakla birlikte bu  dernek Amerikanın İç

Denetçiler Derneği IIA ile yakından bağlantılıdır. IIA, COSO’yu  oluşturan destekleyici

kurumlardan biridir.

Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler çerçevesinde, mali  sistemimizin AB

uygulamaları ile uyumunun sağlanması söz konusudur. Mevzuatımız  da bu kapsamda

COSO’nun iç kontrol standartlarına uygun biçimde oluşturulmuştur.

Bir önceki yazımız olan İç Kontrol Nedir başlıklı makalemizde iç denetim, iç kontrol hedefleri ve iç kontrol unsurları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir