A.TR DOLAŞIM BELGELERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 02/10/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24894

    Devlet Bakanlığından:

    Madde 1 - 01/06/2001 tarihli ve 24419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 3.9.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar