TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLK DEFA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 24997

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Madde 1 - 19/07/1998 tarihli ve 23407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne İlk Defa Alınacak Sözleşmeli Personele Uygulanacak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar