TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25082

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

    Madde 1 - 21/07/1974 tarihli ve 14952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar