TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi: 12/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25287

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    MADDE 1 -31/12/1998 tarihli ve 23570 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    MADDE 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar