KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARININ TEMEL STANDARTLARI İLE KURMA VE KULLANMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN (TGM-STK-001) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/1/2004 - 2004/6794

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 05/04/1983 - 2813

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 25/02/2004 - 25384

    Madde 1 -27/12/1999 tarihli ve 99/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (TGM-STK-001) yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar