MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2004

    Millî Savunma Bakanlığından

    Resmi Gazete Sayısı:25413

    **31/12/2007 tarih ve 26743 2. Mükerrer S.R.G. de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 74. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar