SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

    Spor Hizmet Ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

    Bakanlar Kurulundan

    Resmi Gazete Tarihi: 23/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25531

    Karar Sayısı: 2004/7627

    ** Ekli "Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 15/6/2004 tarihli ve 227 sayılı yazısı üzerine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun değişik ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır. **

    AMAÇ

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörlerine başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, engelliler federasyonlarının uluslararası müsabakalarında, Akdeniz oyunlarında, Dünya ve Avrupa kupalarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik günleri müsabakalarında, uluslararası satranç olimpiyatlarında, Engelliler Özel Yaz Olimpiyat oyunlarında, Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlar ile özerk federasyonların ulusal müsabakalarında, ödüllü müsabakalarda, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödülleri kapsar.

    DAYANAK

    Madde 3- Bu Yönetmelik 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 4644 sayılı Kanunla değişik ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık    : Spordan sorumlu Bakanlığı,

    Bakan    : Spordan sorumlu Bakanı,

    Genel Müdürlük    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür    : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonları, özerk spor federasyonları ile Türkiye Futbol Federasyonunu,

    Spor kulübü    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ile özerk federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

    Sporcu    : Ferdi ve/veya takım müsabakalarında derece elde eden milli takım sporcularını, kulüp sporcularını ve ferdi sporcuları,

    Uluslararası müsabaka    : Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası spor federasyonlarının ve ulusal spor federasyonlarının yıllık faaliyet programında yer alan bu Yönetmelik kapsamındaki müsabakaları,

    Uluslararası kupa müsabakaları : Uluslararası federasyonlarca veya kuruluşlarca düzenlenen ve adı kupa olan müsabakaları,

    Ulusal müsabaka    : Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonlarının yıllık faaliyet programlarında yer alan yurt içi spor müsabakalarını,

    Teknik direktör    : Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

    Antrenör    : İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

    Spor elemanı    : Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

    Ödül    : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını,

    Takım sporu    : Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı (Takım sporlarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır. Takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.),

    Ferdi spor    : Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı diğer spor dallarını,

    Müsabaka    : Bu Yönetmelikte yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,

    Olimpik spor dalları    : Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kabul edilen spor dallarını,

    Olimpik olmayan spor dalları : Olimpik olmayan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce resmi olarak Türkiye'de yapılmasına izin verilen spor branşlarını,

    Deafolimpik    : Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya yaz oyunları ve kış oyunlarını,

    Parolimpik    : Engelliler Parolimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,

    Universiade    : İki yılda bir yapılan Dünya üniversite spor oyunlarını,

    CISS    : (Ek tanım: 22/04/2005-2005/8774 S.B.K.Yön/1.mad) Uluslararası sağırlar komitesini,

    EDSO   : (Ek tanım: 22/04/2005-2005/8774 S.B.K.Yön/1.mad) Avrupa sağırlar spor organizasyonunu,

    ifade eder.

    ÖDÜL VERİLEBİLECEK SPOR MÜSABAKALARI

    Madde 5- Olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, engelliler federasyonlarının uluslararası müsabakalarında, Akdeniz Oyunlarında, dünya ve Avrupa kupalarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik günleri müsabakalarında, uluslararası satranç olimpiyatlarında, Engelliler Özel Yaz Olimpiyat Oyunlarında, Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlar ile özerk federasyonların ulusal müsabakalarında, ödüllü müsabakalarda, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve spor elemanlarına bu Yönetmelikte belirtilen ödüller verilebilir.

    OLİMPİK VE PAROLİMPİK SPOR DALLARINDA YAPILAN ULUSLARARASI MÜSABAKALAR

    Madde 6- Olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 2000 adet,

    b) İkinci olan sporculara en fazla 1500 adet,

    c) Üçüncü olan sporculara en fazla 1000 adet,

    d) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 250 adet, ikinci olana 150 adet, üçüncü olana 100 adet,

    e) Dereceye giren sporcuların antrenörlerinden; sporcusu birinci olana 150 adet, ikinci olana 100 adet, üçüncü olana 50 adet,

    f) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 25'er adet,

    g) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde; teknik direktörlere her birinci için 250 adet, her ikinci için 150 adet, her üçüncü için 100 adet ilave olarak,

    h) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde; antrenörlere her birinci için 150 adet, her ikinci için 100 adet, her üçüncü için 50 adet ilave olarak,

    ı) Sporcusu birinci olan kulüplere 750 adet,

    j) Sporcusu ikinci olan kulüplere 500 adet,

    k) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 400 adet,

    l) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde kulüplere; her birinci için 750 adet, her ikinci için 500 adet, her üçüncü için 400 adet ilave olarak

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    Dünya şampiyonalarında ferdi veya takım müsabakalarında;

    a) Büyükler kategorisinde;

    1) Birinci olan sporculara en fazla 1000 adet,

    2) İkinci olan sporculara en fazla 750 adet,

    3) Üçüncü olan sporculara en fazla 500 adet,

    4) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 150 adet, ikinci olana 100 adet, üçüncü olana 50 adet,

    5) Dereceye giren sporcuların antrenörlerinden; sporcusu birinci olana 100 adet, ikinci olana 75 adet, üçüncü olana 50 adet,

    6) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 20 adet,

    7) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde; teknik direktörlere her birinci için 150 adet, her ikinci için 100 adet, her üçüncü için 50 adet ilave olarak,

    8) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde antrenörlere her birinci için 100 adet, her ikinci için 75 adet, her üçüncü için 50 adet ilave olarak,

    9) Sporcusu birinci olan kulüplere 500 adet,

    10) Sporcusu ikinci olan kulüplere 400 adet,

    11) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 300 adet,

    12) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde kulüplere; her birinci için 500 adet, her ikinci için 400 adet, her üçüncü için 300 adet ilave olarak,

    b) Gençler ve ümitler kategorilerinde;

    1) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

    2) İkinci olan sporculara en fazla 150 adet,

    3) Üçüncü olan sporculara en fazla 100 adet,

    4) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 50 adet,

    5) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 30 adet,

    6) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 10 adet,

    7) Sporcusu birinci olan kulüplere 250 adet,

    8) Sporcusu ikinci olan kulüplere 200 adet,

    9) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 150 adet,

    c) Yıldızlar kategorisinde;

    1) Birinci olan sporculara en fazla 125 adet,

    2) İkinci olan sporculara en fazla 90 adet,

    3) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

    4) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 30 adet,

    5) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 20 adet,

    6) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 10 adet,

    7) Sporcusu birinci olan kulüplere 60 adet,

    8) Sporcusu ikinci olan kulüplere 50 adet,

    9) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 40 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    Avrupa şampiyonalarında ferdi veya takım müsabakalarında;

    a) Büyükler kategorisinde;

    1) Birinci olan sporculara en fazla 600 adet,

    2) İkinci olan sporculara en fazla 400 adet,

    3) Üçüncü olan sporculara en fazla 200 adet,

    4) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 100 adet. ikinci olana 75 adet, üçüncü olana 50 adet.

    5) Dereceye giren sporcuların antrenörlerinden; sporcusu birinci olana 75 adet, ikinci olana 50 adet, üçüncü olana 25 adet,

    6) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına; 15 adet,

    7) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde teknik direktörlere; her birinci için 100 adet, her ikinci için 75 adet, her üçüncü için 50 adet ilave olarak,

    8) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde antrenörlere her birinci için 75 adet, her ikinci için 50 adet, her üçüncü için 25 adet ilave olarak,

    9) Sporcusu birinci olan kulüplere 300 adet,

    10) Sporcusu ikinci olan kulüplere 200 adet,

    11) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 100 adet,

    12) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde kulüplere; her birinci için 300 adet, her ikinci için 200 adet, her üçüncü için 100 adet ilave olarak,

    b) Gençler ve ümitler kategorilerinde;

    1) Birinci olan sporculara en fazla 150 adet,

    2) İkinci olan sporculara en fazla 100 adet,

    3) Üçüncü olan sporculara en fazla 75 adet,

    4) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 40 adet,

    5) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 20 adet,

    6) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 5 adet,

    7) Sporcusu birinci olan kulüplere 100 adet,

    8) Sporcusu ikinci olan kulüplere 50 adet,

    9) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 25 adet,

    c) Yıldızlar kategorisinde;

    1) Birinci olan sporculara en fazla 75 adet,

    2) İkinci olan sporculara en fazla 50 adet,

    3) Üçüncü olan sporculara en fazla 25 adet,

    4) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 30 adet,

    5) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 20 adet,

    6) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 5 adet,

    7) Sporcusu birinci olan kulüplere 40 adet,

    8) Sporcusu ikinci olan kulüplere 25 adet,

    9) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 15 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    KULÜPLERİN BRANŞLARINDA KATILDIKLARI DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARI

    Madde 7- Kulüplerin olimpik branşlarında katıldığı Dünya şampiyonalarında;

    a) Büyükler kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 2000 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 1000 adet,

    b) Gençler ve ümitler kategorilerinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 1000 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 750 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet,

    c) Yıldızlar kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 300 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 200 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 100 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    Kulüplerin olimpik branşlarında katıldığı Avrupa şampiyonalarında;

    a) Büyükler kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 2000 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 1000 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet,

    b) Gençler ve ümitler kategorilerinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 600 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 400 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 200 adet,

    c) Yıldızlar kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 200 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 100 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 50 adet

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    KULÜPLERİN BRANŞLARINDA KATILDIĞI DÜNYA VEYA AVRUPA KUPALARI

    Madde 8- Kulüplerin branşlarında katıldığı olimpik Dünya kupalarında;

    a) Büyükler kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 2250 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

    b) Gençler ve ümitler kategorilerinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 750 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 550 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 375 adet,

    c) Yıldızlar kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 225 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 150 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 75 adet

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    Kulüplerin branşlarında katıldığı "olimpik" Avrupa kupalarında;

    a) Büyükler kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 750 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 375 adet,

    b) Gençler ve ümitler kategorilerinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 450 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 300 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 150 adet,

    c) Yıldızlar kategorisinde;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 150 adet,

    2) İkinci olan kulübe en fazla 75 adet,

    3) Üçüncü olan kulübe en fazla 35 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    AKDENİZ OYUNLARI, OLİMPİK MÜSABAKALARINDA DERECE ALAN SPORCULAR

    Madde 9- Olimpik branşlarda Akdeniz oyunlarında ferdi veya takım olarak;

    a) Birinci olanlara en fazla 100 adet,

    b) İkinci olanlara en fazla 75 adet,

    c) Üçüncü olanlara en fazla 50 adet,

    d) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 50 adet,

    e) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 40 adet,

    f) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 10 adet,

    g) Sporcusu birinci olan kulüplere 75 adet,

    h) Sporcusu ikinci olan kulüplere 50 adet,

    ı) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 25 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    DÜNYA VE AVRUPA KUPALARINDA DERECE ALAN SPORCULAR

    Madde 10- Dünya kupaları olimpik ferdi veya takım müsabakalarında;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

    b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

    c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

    d) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 50 adet,

    e) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 40 adet,

    f) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 10 adet,

    g) Sporcusu birinci olan kulüplere 75 adet,

    h) Sporcusu ikinci olan kulüplere 50 adet,

    ı) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 25 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    Avrupa kupaları olimpik ferdi veya takım müsabakalarında;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 75 adet,

    b) İkinci olan sporculara en fazla 50 adet,

    c) Üçüncü olan sporculara en fazla 25 adet,

    d) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 40 adet,

    e) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 30 adet,

    f) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 5 adet,

    g) Sporcusu birinci olan kulüplere 50 adet,

    h) Sporcusu ikinci olan kulüplere 40 adet,

    ı) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 30 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARINDA UNİVERSİADE MÜSABAKALARINDA DERECE ALAN SPORCULAR

    Madde 11- Üniversite spor oyunlarında Universiade ferdi veya takım müsabakalarında;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 450 adet,

    b) İkinci olan sporculara en fazla 300 adet,

    c) Üçüncü olan sporculara en fazla 150 adet,

    d) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 100 adet, ikinci olana 75 adet, üçüncü olana 50 adet,

    e) Dereceye giren sporcuların antrenörlerinden; sporcusu birinci olana 75 adet, ikinci olana 60 adet, üçüncü olana 40 adet,

    f) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 15 adet,

    g) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde; teknik direktörlere her birinci için 100 adet, her ikinci için 75 adet, her üçüncü için 50 adet ilave olarak,

    h) Birden fazla sporcusu dereceye girdiği takdirde; antrenörlere her birinci için 75 adet, ikinci olana 60 adet, üçüncü olana 40 adet ilave olarak,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    DÜNYA ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU, DÜNYA OKUL SPORLARI FEDERASYONU, GENÇLİK OLİMPİK GÜNLERİ FERDİ VEYA TAKIM MÜSABAKALARINDA DERECE ALAN SPORCULAR

    Madde 12- Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Olimpik Günleri ferdi veya takım müsabakalarında;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 75 adet,

    b) İkinci olan sporculara en fazla 50 adet,

    c) Üçüncü olan sporculara en fazla 25 adet,

    d) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine 30 adet,

    e) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 25 adet,

    f) Dereceye giren sporcuların spor elemanlarına 10 adet,

    g) Sporcusu birinci olan kulüplere 75 adet,

    h) Sporcusu ikinci olan kulüplere 50 adet,

    ı) Sporcusu üçüncü olan kulüplere 25 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    OLİMPİK OLMAYAN SPOR DALLARINDA YAPILAN ULUSLARARASI MÜSABAKALAR

    Madde 13- En az 20 ülke veya en az 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, stil veya sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslar arası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak;

    a) Dünya Şampiyonalarında;

    1) Büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/3'ünü geçmemek üzere,

    2) Teknik direktör ve antrenörlere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya Şampiyonalarında teknik direktör veya antrenöre verilen ödülün 1/3'ünü geçmemek üzere,

    3) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya Şampiyonlarında kulüplere verilen ödülün 1/3'ünü geçmemek üzere,

    4) Gençler ve ümitlere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/3'ünü geçmemek üzere,

    5) Yıldızlara; olimpik spor dallarında Dünya Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/8'ini geçmemek üzere,

    6) (Mülga alt bend: 22/04/2005-2005/8774 S.B.K.Yön/2.mad)

    b) Avrupa şampiyonalarında;

    1) Büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/4'ünü geçmemek üzere,

    2) Teknik direktör ve antrenörlere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonalarında teknik direktör veya antrenöre verilen ödülün 1/4'ünü geçmemek üzere,

    3) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonlarında kulüplere verilen ödülün 1/3'ünü geçmemek üzere,

    4) Gençler ve ümitlere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/4'ünü geçmemek üzere,

    5) Yıldızlara; olimpik spor dallarında Avrupa Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/8'ini geçmemek üzere,

    ödül verilebilir.

    (Mülga fıkra: 22/04/2005-2005/8774 S.B.K.Yön/2.mad)

    DÜNYA VEYA AVRUPA KUPALARINDA DERECE ALAN SPORCULAR

    Madde 14- Dünya kupalarında olimpik olmayan ferdi veya takım müsabakalarında en az 20 ülke veya en az 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, stil veya sıklette katılması halinde büyükler kategorisinde;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 75 adet,

    b) İkinci olanlara en fazla 50 adet,

    c) Üçüncü olanlara en fazla 25 adet

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    Avrupa Kupalarında olimpik olmayan ferdi veya takım müsabakalarında en az 20 ülke veya en az 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, stil veya sıklette katılması halinde büyükler kategorisinde büyükler kategorisinde;

    a) Birinci olanlara en fazla 50 adet,

    b) İkinci olanlara en fazla 40 adet,

    c) Üçüncü olanlara en fazla 20 adet

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    SATRANÇ OLİMPİYATLARINDA DERECE ALAN SPORCULAR

    Madde 15- Satranç olimpiyatlarında ferdi veya takım müsabakalarında büyükler kategorisinde;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

    b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

    c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet

    d) Dereceye giren sporcuların teknik direktör veya baş antrenöre 50 adet,

    e) Dereceye giren sporcuların antrenörlerine 40 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası verilebilir.

    ÖZEL YAZ OLİMPİYATLARI OLİMPİK OYUNLARDA DERECE ALAN SPORCULAR

    Madde 16- Özel yaz olimpiyatları olimpik oyunlarda;

    a) Birinci olan sporculara en fazla 75 adet,

    b) İkinci olan sporculara en fazla 50 adet,

    c) Üçüncü olan sporculara en fazla 25 adet

    d) dereceye giren sporcuların antrenörlerinden; sporcusu birinci olanlara 75 adet, sporcusu ikinci olanlara 50 adet, sporcusu üçüncü olanlara 25 adet,

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

    ULUSAL MÜSABAKALAR

    Madde 17- Olimpik spor dallarının ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 300 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 150 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon teknik kurulunun teklifi, Federasyon yönetim kurulu kararı ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 48 cumhuriyet altını karşılığı ödül verilebilir. Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.

    TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ

    Madde 18- Türkiye Futbol Federasyonunun uluslar arası faaliyetlerine katılan sporcular, kulüpler, teknik direktör ve antrenörlerine aşağıdaki ödüller verilebilir.

    a) Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonasında ve/veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

    1) Takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet,

    2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 400 adet,

    3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet,

    b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;

    1) Takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet,

    2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet,

    3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet,

    c) Avrupa süper kupa şampiyonasında birinci olan takıma en fazla 50.000 adet,

    d) Şampiyonlar liginde derece yapan kulüplerden;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 37.500 adet,

    2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 26.000 adet,

    3) Yarı final oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

    e) Şampiyonlar liginde oynayan takımların;

    1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 125 adet,

    2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

    3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

    f) UEFA kupasında derece yapan kulüplerden;

    1) Birinci olan kulübe en fazla 30.000 adet,

    2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

    3) Yarı final oynayan kulübe en fazla 7.500 adet,

    g) UEFA kupasında oynayan takımların;

    1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

    2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

    3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet

    cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

    Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktörlere bir sporcunun aldığı ödülün iki katı, antrenörlerine ise (en fazla 3 antrenör) bir sporcuya ödenen ödülün yarısı verilir.

    REKOR KIRILMASI

    Madde 19- Uluslararası müsabakalarda olimpiyat, Dünya ve/veya Avrupa rekoru kıran sporcuya, bu müsabakalardan alması gereken ödülün yarısı kadar cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ilave ödül verilebilir. Aynı müsabakalarda birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.

    ÖDÜLLERİN VERİLİŞ ŞEKLİ VE MAHSUP

    Madde 20- Ödüller, futbol branşında Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile diğer branşlarda ise federasyon yönetim kurulunun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile verilir. Birbirinin devamı olan ve sonucu birincilikle biten veya şampiyonluğa varan uluslararası müsabakalarda verilecek ödüllerden, daha evvelki etaplarda verilen ödüller mahsup edilir.

    AYNI MÜSABAKADA ÖDÜL ALINMASI

    Madde 21- Uluslararası seviyedeki aynı ferdi müsabakada birden fazla başarı elde eden sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir. Aynı müsabakada, takım olarak ilk üç dereceye girilmesi halinde ise hak edilen ödül takımı oluşturan bütün sporculara eşit olarak paylaştırılır.

    Bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise, toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

    Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.

    Bilek güreşinde sağ veya sol kolla elde edilen ödülün en iyi derecesi verilebilir.

    CEZA

    Madde 22- Dopingli olduğu veya mevzuata aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, takımlara, bunların çalıştırıcılarına ve kulüplerine verilen ödüller geri alınır.

    Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan sporcuların, antrenörlerin ve benzeri elemanların alacakları ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez.

    ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

    Madde 23- Uluslararası federasyonların programlarında yer alan faaliyetler ile Genel Müdürlükçe yapılmasında yarar görülen ve ülkemizde düzenlenen ödüllü yarışmalarda başarılı olan yerli ve yabancı sporculara federasyon yönetim kurulu kararı ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenen ödül verilebilir. Uluslararası federasyonların faaliyet programında bulunan ve elektronik ortamda oynanan bu Yönetmelik kapsamındaki uluslararası yarışmalar için, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün Onayı ile katılmak şartıyla, yarışmanın türü ve kategorisine göre başarılı olan sporculara, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde öngörülen ödüllerin 1/10'u ödül olarak verilebilir.

    TESCİL ŞARTI

    Madde 24- Bu Yönetmelikte yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.

    YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

    Madde 25- Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan ve/veya Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki ödüllerin miktarını geçemez.

    Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlüğü ile İlgili kurumlarca yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ödüllü ve/veya ödülsüz yarışmalarda ise Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Ödülün miktarı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ödülü geçemez.

    GÖREVLENDİRİLECEK ANTRENÖR SAYISI VE ÖDÜLLERİNİN DAĞILIMI

    Madde 26- Müsabakalarda birden fazla antrenör ve spor elemanı görevlendirildiği takdirde, sporculardan dolayı hak edilen ödül görevli antrenörler veya spor elemanları arasında paylaştırılır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

    Madde 27- 26/9/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 22/04/2005-2005/8774 S.B.K.Yön/3.mad)

    Deafolimpik oyunları ile CISS ve EDSO tarafından organize edilen Dünya veya Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden sporcu, teknik direktör, antrenör ve spor elemanı ile kulüplerden;

    a) Olimpiyat oyunlarında dereceye girenlere, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında,

    b) Dünya şampiyonasında dereceye girenlere, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında,

    c)Avrupa şampiyonasında dereceye girenlere ise, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında,

    belirtilen ödüller verilir.

    İşitme engelliler spor dalında Dünya veya Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere ödül verilebilmesi için şampiyonaya en az 10 ülke veya en az 6 ülke sporcusunun ilgili branş, stil ve sıklette katılması şarttır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 28- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar