DERNEKLERİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Karar Sayısı : 2005/8722

    Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2005

    Resmi Gazete No : 25806

    Ekli "Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 28/03/2005 tarihli ve 757 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 13/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 09/07/1984 tarihli ve 84/8262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar