DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 03/08/2005 - 2005/9246

    Resmi Gazete Tarihi : 31/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25922

    **Ekli "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 21/7/2005 tarihli ve 11191 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 2 ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli I Sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    "I - SAYILI CETVEL

    I. BÖLGE   II. BÖLGE   III. BÖLGE   IV. BÖLGE   V. BÖLGE   VI. BÖLGE

    1-Adana   1-Aydın   1-Afyonkarahisar   1-Amasya   1-Artvin   1-Adıyaman

    2-Ankara   2-Balıkesir   2-Bilecik   2-Çankırı   2-Elazığ   2-Ağrı

    3-Bursa   3-Çanakkale   3-Bolu   3-Çorum   3-Erzincan   3-Bingöl

    4-Gaziantep4-Denizli   4-Burdur   4-Kastamonu   4-Erzurum   4-Bitlis

    5-İçel   5-Edirne   5-Düzce   5-Kırşehir   5-Kahramanmaraş   5-Hakkari

    6-İstanbul   6-Kayseri   6-Giresun   6-Nevşehir   6-Malatya   6-Kars

    7-İzmir   7-Tekirdağ   7-Isparta   7-Niğde   7-Sivas   7-Mardin

    8-Kocaeli   8-Konya   8-Kütahya   8-Sinop   8-Şanlıurfa   8-Muş

       9-Manisa   9-Ordu   9-Tokat   9-Diyarbakır   9-Siirt

       10-Muğla   10-Osmaniye   10-Yozgat      10-Tunceli

       11-Sakarya   11-Rize   11-Aksaray      11-Ardahan

       12-Antalya   12-Samsun   12-Karaman      12-Iğdır

       13-Hatay   13-Kırklareli   13-Kilis      13-Batman

       14-Zonguldak   14-Trabzon         14-Şırnak

       15-Eskişehir   15-Uşak         15-Gümüşhane

       16-Yalova   16-Bartın         16-Bayburt

          17-Karabük         17-Van

          18-Kırıkkale   

          NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar