KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 25/07/2005 - 2005/9482

    Resmi Gazete Tarihi : 27/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25979

    **Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 11/7/2005 tarihli ve 12918 sayılı yazısı üzerine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki katını" ibaresi "üç katını" olarak değiştirilmiştir.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden görevde yükselme eğitim programları bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar