TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 30/09/2005 - 2005/9497

    Resmi Gazete Tarihi : 30/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25981

    13/12/1991 tarihli ve 91/2513 sayılı Kararnameye ektir.

    **Ekli "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Personel Seferberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 20/9/2005 tarihli ve 1310 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 30/9/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 13/12/1991 tarihli ve 91/2513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Personel Seferberliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik, terhis, istifa ve sağlık nedenleriyle ayrılan subay ve astsubaylarla disiplinsizlik veya yetersizlikleri yüzünden Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubayların ikamet adresleri ve durumlarıyla ilgili diğer bilgiler, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaydedilir ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 10 - Kurulu ve seferde kurulacak birliklerin personel ihtiyaçları, bağımsız bölüm ve takım seviyesinden itibaren subay, astsubay erbaş ve er olmak üzere ayrı ayrı saptanır. İhtiyaçlar sıralı komutanlıklar yoluyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. İdari zayiatı karşılamak üzere erbaş ve er ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak oranda katılımlı olarak hazırlanır. İhtiyaçların tespiti ile ilgili diğer hususlar yönergeyle belirlenir."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar