KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/09/2006 2006/10950

    Resmi Gazete Tarihi : 04/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26309

    Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 11/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yöneticileri ve araştırma-geliştirme ve araştırma-geliştirme destek personeli ile adı geçen Kurum tarafından desteklenen ve/veya yürütülen projelerdeki proje personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 9 - 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi 2006 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar