ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5592

    Kanun Kabul Tarihi : 01/03/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26455

    Madde 1 - 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 9 - Er ve erbaş harçlıkları, maaş tertiplerinden ve ay sonunda ödenir. Harçlıkların ödenmesi bankacılık sistemi aracılığıyla da yapılabilir."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar