UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5637

    Kanun Kabul Tarihi : 26/04/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 02/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26510

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR

    Madde 1 - (1) Ekli listede yer alan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ekini görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar