İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5649

    Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 10/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26518

    Madde 1 - (1) Her yıl 12 Mart, İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüdür. Anılan günde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile anma törenleri düzenlenir.

    Madde 2 - (1) İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma törenleri ile ilgili yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde İçişleri, Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.

    Madde 3 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar