SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar tarihi - No: 30/06/2008 - 2008/13863

    Resmi Gazete Tarihi : 30/07/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26952

    Karar Sayısı : 2008/13863

       Ekli "Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 19/6/2008 tarihli ve 101 sayılı yazısı üzerine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 26/9/2006 tarihli ve 2006/11061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan "ve antrenörlerine" ibaresi", antrenörlerine ve spor elemanlarına" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "(1) Ödüller, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile verilir."

       "(4) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın bitimi tarihinde İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

       "Görevlendirilecek antrenör ve spor elemanlarına verilecek ödüller"

       "(4) Spor elemanlarına dereceye giren sporculardan dolayı olimpiyat oyunları için en fazla 25 adet, Dünya şampiyonalarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 20 adet, Avrupa şampiyonalarının müsabakaları için en fazla 15 adet, diğer uluslararası müsabakaların büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 5 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

       (5) Spor elemanlarının birden fazla olması halinde verilecek ödül spor elemanları arasında paylaştırılır."

    Madde 4 - Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar