YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5796

    Kanun Kabul Tarihi : 31/07/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 19/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26972

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

       "Gediz Üniversitesi

       Ek Madde 106 - İzmir'de Sipahi Eğitim, Sağlık ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gediz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Hukuk Fakültesinden,

       b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       c) Mühendislik Fakültesinden,

       ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur."

       "Gazikent Üniversitesi

       EK Madde 107 - Gaziantep'te Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gazikent Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Eğitim Fakültesinden,

       b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       c) Hukuk Fakültesinden,

       ç) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

       d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

       e) Sağlık Bilimleri Yüksekokulundan,

       f) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulundan,

       g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar