YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5799

    Kanun Kabul Tarihi : 31/07/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 19/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26972

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

       "Melikşah Üniversitesi

       Ek Madde 108 - Kayseri'de Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Melikşah Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

       b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

       ç) Hukuk Fakültesinden,

       d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar