YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5826

    Kanun Kabul Tarihi : 19/12/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 26/12/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27092

    Madde 1 - Ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanı kadroları ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

    Madde 2 - Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi ile ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar