YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5913

    Kanun Kabul Tarihi : 23/06/2009

    Resmi Gazete Tarihi : 07/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27281

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

       "Toros Üniversitesi

       EK Madde 111 - Mersin'de Mersin Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Toros Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Mühendislik Fakültesinden,

       b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

       c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

       ç) İletişim Fakültesinden,

       d) Teknoloji ve İşletme Yüksekokulundan,

       e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

       f) Meslek Yüksekokulundan,

       g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       oluşur.

       İstanbul Medipol Üniversitesi

       EK Madde 112 - İstanbul'da Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Medipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Eğitim Fakültesinden,

       b) Tıp Fakültesinden,

       c) Diş Hekimliği Fakültesinden,

       ç) Eczacılık Fakültesinden,

       d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

       e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       f) Hukuk Fakültesinden,

       g) İletişim Fakültesinden,

       ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

       h) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

       ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       i) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

       j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

       k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       l) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

       oluşur.

       KTO-Karatay Üniversitesi

       EK Madde 113 - Konya'da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

       b) Mühendislik Fakültesinden,

       c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

       d) Hukuk Fakültesinden,

       e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

       f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Mevlana Üniversitesi

       EK Madde 114 - Konya'da Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Mevlana Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Eczacılık Fakültesinden,

       b) Mühendislik Fakültesinden,

       c) Hukuk Fakültesinden,

       ç) İşletme Fakültesinden,

       d) Eğitim Fakültesinden,

       e) Tıp Fakültesinden,

       f) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan,

       g) Meslek Yüksekokulundan,

       ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

       EK Madde 115 - Kayseri'de Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

       b) Mühendislik Fakültesinden,

       c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,

       d) Meslek Yüksekokulundan,

       e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Turgut Özal Üniversitesi

       EK Madde 116 - Ankara'da Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Turgut Özal Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       b) Hukuk Fakültesinden,

       c) Mühendislik Fakültesinden,

       ç) Tıp Fakültesinden,

       d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       TED Üniversitesi

       EK Madde 117 - Ankara'da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TED Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Eğitim Fakültesinden,

       b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

       c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

       d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar