MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/09/2009- 2009/15480

    Resmi Gazete Tarihi: 17/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27379

    Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 31/8/2009 tarihli ve 14826 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (I) sayılı Cetvelin (19) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "19 Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.)

    a) Açık Yerde Çalışan   Takım Elbise veya   1 Takım   2 Yıl   Yünlü Kumaştan

          Tayyör veya Pantolon ve Mont

          Ayakkabı veya Bot   2 Çift   1 Yıl   

          Gömlek   4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

          Kravat   1 Adet   1 Yıl   

          Şapka veya Kep   1 Adet   2 Yıl   

          Palto veya Manto   1 Adet   3 Yıl   Bunlardan biri verilir.

          veya Pardesü veya Kaban         

          Yağmurluk (Muşamba)   1 Adet   2 Yıl   

    b) Kapalı Yerde Çalışan   Takım Elbise veya Tayyör   1 Takım   2 Yıl   Yünlü Kumaştan

          veya Pantolon ve Mont         

          Ayakkabı veya Bot   1 Çift   1 Yıl   

          Gömlek   4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

          Kravat   1 Adet   1 Yıl   

          Şapka veya Kep   1 Adet   2 Yıl"   

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (2) numaralı sırasına "ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya pantolon ve mont" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 3 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri yayımını izleyen yılbaşında yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar