SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5946

    Kanun Kabul Tarihi : 13/01/2010

    Resmi Gazete Tarihi : 22/01/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27470

    Madde 1 - 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "b) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,"

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar