KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 27/07/2010- 2010/786

    Resmi Gazete Tarihi: 28/08/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27686

    Ekli "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/7/2010 tarihli ve 9497 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 27/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 5/3/1993 tarihli ve 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar