TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 6214

    Kanun Kabul Tarihi : 17/03/2011

    Resmi Gazete Tarihi : 29/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 27889

    Madde 1 - 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu Maddesinin kenar başlığı "B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim" şeklinde değiştirilmiş ve Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde oylanır.

    Mevzuat Kanunlar