MİLLETLERARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ (ITI) TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 07/06/2011- 2011/1938

    Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27984 2. Mükerrer

    Ekli "Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Milli Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 14/3/2011 tarihli ve 53571 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 23/8/1955 tarihli ve 4/5733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Milli Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "3) Bu Milli Merkezin çalışma yeri İstanbul'da Yıldız Sarayıdır."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    1) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezinin çalışmaları için gerekli maddi imkanlar Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanır.

    2) Milli Merkezin Paris'teki Milletlerarası Tiyatro Enstitüsüne ödeyeceği yıllık aidat da Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenir."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar