ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 14/11/2011-2011/2408

    Resmi Gazete Tarihi: 29/11/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28127

    Ekli "Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 14/8/1981 tarihli ve 8/3456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinin eki 1 İşaretli Listenin 3üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    3. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı, büyük şehirlerin genel törenleri dışında özellikle ilçelerde yapılan törenlerde büyükşehir belediye başkanından sonra ilçe belediye başkanı,

    Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar