YEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 16/12/2011-20112568

    Resmi Gazete Tarihi: 27/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28155

    Ekli "Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 9/12/2011 tarihli ve 12293 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 25/6/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar