MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 10/02/2012-2012/2818

    Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28228

    Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 30/1/2012 tarihli ve 450 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (I) sayılı cetvelin (20) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "20   İnfaz ve Koruma Memuru   Pantolon   3 adet   1 yıl   (Kumaştan 1 adet yazlık, 2 adet kışlık)               

             Tişört   4 adet   1 yıl   (2 adet yazlık, 2 adet kışlık)

             Bot   2 adet   1 yıl   (1 adet yazlık, 1 adet kışlık)

             Mont   1 adet   2 yıl

             Pardesü-Gocuk   1 adet   3 yıl

             Kep   1 adet   1 yıl

             Yağmurluk   1 adet   3 yıl

             Palaska   1 adet   2 yıl"

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "trafik hizmetlerinde çalışan personel," ibaresinden sonra gelmek üzere "koruma hizmetlerinde çalışan personel," ibaresi eklenmiştir.

    Madde 3 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar