TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 17/02/2012-2012/2864

    Resmi Gazete Tarihi: 03/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28253

       Ekli "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 3/2/2012 tarihli ve 1869 sayılı yazısı üzerine, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü ve 20 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 17/3/2008 tarihli ve 2008/13451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "ç) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı."

    Madde 2 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "(3) Denetçi olarak istihdam edileceklerden ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı istenir."

    Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar