ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 NCİ MADDESİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 7

    Kabul Tarihi: 01/07/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/07/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10544

    Madde 1 - Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait intibak hükümleriyle 272 nci maddesi hükmünden istisna edilmiştir.

    Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar