ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 671

    Kabul Tarihi: 25/11/1925

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 230

    Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.

    Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

    Madde 3 - İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur.

    Mevzuat Kanunlar