Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetçi Seçimi

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetçi Seçimi

*                Denetçi şirket genel kurulunca seçilir ve bu yetki devredilemez          (YTTK m. 399/1).

*               Denetçi seçimi her faaliyet yılı için yenilenir

*               Denetçi faaliyet döneminin 4. ayına kadar atanır. İlk uygulama   2013 yılında şirketler 31 Mart 2013 tarihine kadar denetçilerini seçmek zorundadırlar.. Bu tarihten sonra denetçi

mahkemece atanır.

*              Şirket yönetim kurulu seçilen denetçiyi ticaret siciline tescil ettirmek, Ticaret Sicil Gazetesi ve web sitesinde ilân etmek zorundadır.

*               Seçilen denetçi ile sözleşmeyi yönetim kurulu yapar.

Şirketlerin bağımsız denetime hazır olmak için yapması gerekenler

Şirketlerin bağımsız denetime hazır olmak için yapması gerekenler

  1. Şirketler kültürlerinde ve muhasebe sistemlerinde değişiklik yapmalıdırlar
  2. Şirketlerde iç denetim sistemi kurulması gerekmektedir
  3. Denetim Komitesi Kurulması
  4. Denetim sözleşmesinin hazırlanması

Ayrıca Mal Stoklarını gerçeğe uygun hale getirmeleri, Cari hesaplarını gerçeğe uygun şekilde revize etmelidirler.

Yıl Sonu Mal Stokları sayılırken Denetçilerinde sayım sırasında, Sayımın gerçeğe uygun yapılım yapılmadığını denetleyeceklerdir.

Yeni TTK Denetim Zorunluluğunun Vergi Açısından Etkisi

Yeni TTK denetim zorunluluğunun vergi açısından etkisi

•Denetimin TFRS/TMS lere göre hazırlanan finansal raporlar esas alınarak yapılacağı için ülkemizde ikili bir raporlama (mali/ticari finansal raporlama) oluşacaktır. Bu ise muhasebecilerin iş yükünü artırması ve dolayısıyla işletmelere ek mali yük getirmesi kaçınılmazdır.

•Bağımsız denetimden geçen finansal tablolar gerçeği yansıtmak zorunda olması nedeniyle, kayıt dışı ve bu nedenle oluşan vergi kaybının azalması beklenmektedir.

•Vergi Mevzuat ında yeni TTK çerçevesinde yeni düzenleme yapılması beklenmektedir. Özellikle, vergi denetiminin mevcut formatında önemli değişiklik olması-Muhasebeye yönelik usul denetiminden vazgeçilerek mevzuata uygunluk denetime doğru bir yoğunlaşmanın olması ve bu nedenle vergi denetiminde etkinliğin artması muhtemeldir.

•Yeni TTK, sermaye şirketlerinin TMS ve UFRS lere göre finansal raporlamayı zorunlu kılması, vergi temelli raporlama yapan mesJşk mensupları açısından da doğuracağı bir çok sonuç vardır

CIA SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ KABUL KOŞULLARI

CIA KABUL KOŞULLARI

Eğitim Düzeyi:

CIA adaylarının, akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına veya onun eğitim düzeyi açısından muadiline sahip olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir akademik diploma kazandırmayan mesleki eğitim kurslarına katılmak ve iş deneyimine sahip olmak, gereken diplomanın yerini alamaz. IIA, sadece uygun bir uluslararası mesleki statüye sahip olan adayların ya da akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan diploma almak için gereken öğretim süresinin yüzde 90’dan fazlasını tamamlamış bulunan adayların eğitim denklik müracaatlarını inceleyecek ve değerlendirecektir.

Bir üniversite lisans diploması bulunmayan ve eğitim düzeylerinin veya mesleki statülerinin denkliğinden emin olmayan adaylar, eğitim düzeyi /mesleki statüleriyle ilgili bilgileri sunmalı ve Yönetim Kurulu’nun denklik incelemesi yapmasını talep ettikleri bir kapak sayfası göndermelidirler. Verilen bilgiler, Yönetim Kurulu’nun denklik incelemesi yapabilmesi için yeterince detaylı olmalıdır.

Müracaat edenlerin eğitim denklikleri tespit edilene kadar, sınav için kayıtları yapılmayacaktır. Müracaat formunun ve denklik talebinin ibrazından itibaren dört hafta içinde denklik/kayıt durumu hakkında herhangi bir ihbar almayan adaylar, sınava kabul edilip edilmediklerini öğrenmek için TİDE’yle temas kurmalıdırlar.

Not: Bir üniversite lisans diploması yerine sunulan eğitim düzeyinin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda nihai karar yetkisi Yönetim Kurulu’na (IIA Board of Regents) aittir.

Karakter Referansı:

CIA adayları, yüksek ahlâki ve profesyonel niteliklere sahip olmalı ve bir CIA’den, başka bir IIA sertifikasına sahip bir kişiden, adayın âmirinden veya adayın eğitim aldığı en son eğitim kurumundaki öğretim görevlisinden alınmış bir karakter referansı sunmalıdırlar.

Etik Kuralları:

CIA’ler ve CIA adayları IIA’in belirlediği Etik Kuralları’na uymayı kabul ve taahhüt etmelidirler. (Etik Kuralları’nı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın)

Mesleki Deneyim:

Adayların CIA sertifikası almadan önce iç denetim mesleğinde en az 24 ay deneyime veya muadiline (denk mesleki deneyim) sahip olması gerekir. Bu koşula uyan adaylar, deneyimlerini tevsik eden belgeleri müracaat formuyla birlikte göndermeli veya daha sonra bu koşul yerine getirildiğinde sunmalıdırlar. Mesleki deneyimi tevsik eden belgelerin müracaat formuyla birlikte sunulması, aday sınavı geçtikten sonra sertifikayı alma sürecini hızlandırır.

  • Denk mesleki deneyim terimi, dış denetim, kalite güvencesi, uyum ve iç kontrol de dahil denetim/ değerlendirme disiplinlerinde deneyim anlamına gelir.
  • Yüksek lisans derecesi ya da ilgili mesleklerde (muhasebe, hukuk veya finans gibi) iş deneyimine sahip olmak bir yıllık deneyim yerine kabul edilebilir.
  • İş deneyiminin bir CIA, başka bir IIA sertifikasına sahip bir kişi veya adayın âmiri tarafından onaylanması gerekir (Form için tıklayın). Eski iş deneyimi kişinin işe alınması sırasında teyit edilmişse, adayın eski iş deneyimi onun şimdiki âmiri tarafından da onaylanabilir.
  • Adaylar bu mesleki deneyim koşulunu yerine getirmeden önce de CIA sınavına girebilirler, fakat programla ilgili bütün koşulları yerine getirene kadar sertifika alamazlar.

TİDE İç Denetim Farkındalık Ödülleri Sahiplerini Buldu

TİDE İç Denetim Farkındalık Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye’deki iç denetim uygulamalarinin uluslararasi standartlara kavusmasini ve iç denetim mesleginin faaliyetlerini mükemmellige tasimayi hedefleyen Türkiye Iç Denetim Enstitüsü (TIDE) 29 Mayis Sali günü Sabanci Müzesi MüzedeChanga’da düzenlendigi tören ile TIDE Iç Denetim Farkindalik Ödülleri’ni dagitti.

 Bes farkli kategoride 15 ödül sahiplerini buldu

 TIDE Yönetim Kurulu Baskani Özlem Aykaç Igdelipinar ödül töreninde yaptigi konusmada, mayis ayini tüm dünyadaki iç denetçiler ile birlikte “Iç Denetim Farkindalik Ayi” olarak çesitli etkinliklerle kutladiklarini belirtti.

 

Türkiye’de ve dünyada risk yönetimi, kurumlarin faaliyetlerinin etkinlik ve verimliligi, finansal bilgilerin güvenilirligi ve yasalara uygunlugun saglanmasina iliskin hedeflerin önem kazandigini söyleyen Igdelipinar, bu hedeflere ulasmada iç denetimin rolünün giderek artigini vurguladi.

 Iç denetçilere daha çok is düsecek

 Türkiye’de kamu sektörünü düzenleyen 5018 sayili Kamu Mali Yönetim Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu ve bununla birlikte hayata geçmesi beklenen Kurumsal Yönetim Sistemine geçiste, iç denetim uygulamalari ve iç denetçilerin önemli rol üstleneceklerini belirtti.

 Türkiye’de iç denetimin öneminin her geçen gün arttigini belirten Özlem Aykaç Igdelipinar sözlerine söyle devam etti; 1995 yilinda kurulan ve 16 yili geride birakan TIDE bugün 1300’ü geçen üye sayisi ile iç denetim mesleginin Türkiye’deki tek referans kaynagi ve adresidir. TIDE olarak Türkiye’deki iç denetim uygulamalarinin uluslararasi standartlara kavusmasi, meslegimizin mükemmellige tasinmasi ve meslegimizle ilgili farkindaligi artirmak amaciyla farkli egitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Iç denetim mesleginin gelisimine katkida bulunan, bu alanda yatirim yapan kurumlari, akademisyenleri, iç denetçileri desteklemek amaciyla Iç Denetim Farkindalik Ödülleri’ni veriyoruz. Önemi ve degeri her geçen gün artan iç denetim ile ilgili basarili uygulamalari görmek bizleri gururlandiriyor.

 TIDE Onursal Baskani Ali Kamil Uzun da, ödül töreni öncesinde yaptigi konusmasinda ödül töreninin yapildigi mekana vurgu yaparak, doganin Istanbul’luya bir ödülü olan Bogaziçi’nin törene katilanlari selamladigini ve Sabanci Ailesi’nin sosyal yasama sundugu bir ödül olan MüzedeChanga’nin da bu ödül törenine katilanlari agirladigini söyleyerek konusmasina basladi. Uzun, ödül almanin mutlu eden gurur veren bir yönü olmasinin yani sira birey ve kurum olarak, sorumluluk doguran çok önemli bir yönü de bulunduguna dikkat çekerek, ödüle konu olan alanda örnek gösterilen hizmetler ve yaratilan degerler ile, sosyal paydaslara karsi ömür boyu sürecek, bir sorumlulugun taahhüdüne girildigini belirtti. Ödülleri alan kisi ve kuruluslarin rakiplerini de ileride bu ödülü alma konusunda tesvik edeceklerine de dikkat çekti.

 Ödül Alan Kurumlar

Ödül töreninde, TIDE Özel Ödülü, Iç Denetim Kalite Güvence Belgesi Alan Kuruluslar, TIDE Akademi’den En Fazla Egitim Alan Kuruluslar, TIDE Akademi’ye En Fazla Gönüllü Egitim Veren, TIDE’de Üye Sayisini En Fazla Artiran Kurulus kategorilerinde toplam 15 ödül sahiplerine verildi.

 Ilk kez verilen özel ödüllerin sahipleri TAV, Atilla Gökçe ve Erdal Batmaz oldu

 TIDE tarafindan 2011 yilinda ”Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim” basligi altinda gerçeklestirilen çalismalara verdigi destek ve Türkiye’deki uygulamalarin iyilestirilmesi konularina yaptiklari katkilar nedeniyle spor yazari Atilla Gökçe ve Sekerbank Murahhas Aza’si Erdal Batmaz’a TIDE Iç Denetim Farkindalik Özel Ödülü verildi.

Türkiye Iç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu farkindalik ayi kapsaminda gerçeklestirdigi sirket içi çalismalari nedeniyle TAV Havalimanlari Holding’i de Jüri Özel ödülüne layik gördü.

 TIDE Iç Denetim Farkindalik Ödülü’nü TIDE’de Üye Sayisini En Fazla Artiran Kurulus kategorisinde ödül alanlar; Yildiz Holding, Kuveyt Türk Katilim Bankasi, PriceWaterhouseCoopers, Türkiye Garanti Bankasi oldu.

 Iç Denetim Kalite Güvence Belgesi Alan Kuruluslarkategorisinde ödül alan kuruluslar içerisinde Kuveyt Türk Katilim Bankasi, Albaraka Türk Katilim Bankasi, Aras Holding ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi yer aldi.

 TIDE Akademi’den En Fazla Egitim Alan Kurumlar kategorisinde Yapi ve Kredi Bankasi, Kaynak Holding, Anadolubank TIDE Iç Denetim Farkindalik Ödülü’nü kazandilar.

Arzu Meral Safsoy, TIDE Akademi’ye En Fazla Gönüllü Egitim veren isim olarak ödül kazandi.

 Ayrica, Çalisma Komiteleri’nde görev alan ve basarili çalismalar gerçeklestiren üyelerini ödüllendirmeyi ilke edinen Türkiye Iç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun karariyla bu yilki büyük ödülün sahibi Besim Çaliskan oldu. Yayin Komitesi’nde görev alan ve 2011 yilinda özellikle Sosyal Medya’da TIDE’nin tanitilmasi konusunda önemli çalismalar yapan Besim Çaliskan Eylül ayinda Hollanda’nin baskenti Amsterdam’da yapilacak olan Avrupa Iç Denetim Konferansi’na katilacak. Ödül töreninde Besim Çaliskan’a ayrica tesekkür belgesi verildi.

Gecenin son ödülü ise Sertifikali Iç Denetçi (CIA) sinavlarinda 2011 yili dünya üçüncülügünü elde ederek bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçeklestiren Ömer Kerem Seçkin’e verildi. IIA tarafindan her yil dünya çapinda dereceye giren CIA sertifikasi sahiplerine verilen William S. Smith bronz madalya ödülü TIDE adina Yönetim Kurulu üyes Selma Odabasi tarafindan verildi.


ikinci el eşya alım satım ikinci el eşya escort bayan escort bayan escort bayan fantazi iç giyim Ataşehir nakliyat